header6.png header1.png header12.png header4.png header7.png header2.png header13.png header14.png header3.png header10.png header15.png header5.png header8.png header11.png header9.png
Zoeken
Stelling
Stelling: " de nieuwe spelregels "
Handige linksVerslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties

Verklaring Omtrent Gedrag

16-3-2018
Nieuwsafbeelding

Recentelijk zijn we begonnen met het aanvragen en registreren van een VOG van alle (meerderjarige) vrijwilligers die coach en/of trainer zijn bij minderjarige of andere kwetsbare groepen. Het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) is tegenwoordig niet alleen een maatschappelijk geaccepteerde stap die een vereniging vraagt van zijn vrijwilligers, trainers en coaches, maar zelfs een gewenste stap die gevraagd wordt  van een vereniging. Hoewel dit (nog) niet wettelijk verplicht is heeft het bestuur van HVB zich enige tijd geleden geconformeerd aan de adviezen betreffende preventief beleid voor sportverenigingen van de KNHB.


Wat is een VOG?


De verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een verklaring Omtrent Gedrag staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.


Waarom een VOG?


Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. Dit sluit geheel aan bij de maatschappelijke doelstellingen van HVB waarin veiligheid een belangrijke rol speelt.


Hoe loopt het nu?


Eigenlijk heel goed. We hebben 73 aanvragen gedaan, welke bijna allemaal gestart zijn. De eerste 26 zijn al geheel afgerond!


Wij beseffen dat dit best wel wat vraagt van alle kandidaten (de screenings organisatie kan behoorlijk dwingend te werk gaan) en daarom willen alle kandidaten bedanken voor hun inzet die ze hiervoor moeten doen. We waarderen dit ten zeerste!


Het bestuur.Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws