header5.png header13.png header9.png header12.png header6.png header8.png header3.png header11.png header15.png header7.png header1.png header10.png header2.png header14.png header4.png
Zoeken
Stelling
Stelling: " de nieuwe spelregels "
Handige linksVerslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties

ALV-besluiten: nu met presentatie erbij

7-7-2015
Nieuwsafbeelding
Op de ALV zijn een aantal besluiten genomen, een uitgebreid verslag zal volgen in de notulen welke binnenkort gepubliceerd worden. Hieronder vind u alvast in het kort een overzicht van de genomen besluiten.

Tijdens de avond is ook een presentatie gegeven, deze kan hier worden bekeken: presentatie ALV Juni  (enkel via de website) 

ALV-besluiten 17 juni 2015
De Algemene Ledenvergadering is akkoord gegaan met de volgende besluiten:

* binnen het bestuur zijn in verband met de tekenbevoegdheid onderlinge vervangers aangewezen. Koen van Bennekom (penningmeester) zal de voorzitter (Wolter Manders) vervangen bij afwezigheid. Tim van Ginneken zal als vervanger optreden voor de secretaris (Marian Kruysifix)

*met ingang van het seizoen 2015/2016 worden stapsgewijs voor coaches, managers en trainers VOG (Verklaringen Omtrent Gedrag) aangevraagd.

*de begroting zal voortaan in de ALV van juni worden aangeboden aan de leden in plaats van de ALV-vergadering in november. Hiermee wordt de begroting vooraf aan het nieuwe seizoen aangeboden en niet lopende het seizoen

*de zaalhockeycontributie maakt voortaan standaard onderdeel uit van de contributie en wordt in 2-delen gefactureerd. Zaalhockey maakt standaard onderdeel uit van het lidmaatschap (vanaf E6 tallen). Afmeldingen voor zaalhockey worden enkel gehonoreerd vanuit geloofsovertuiging of medische redenen .

*De contributie voor 2015/2016 is met 3% verhoogd. De nieuwe bedragen zijn opgenomen op de website onder contributie

*De kascontrolecommissie is benoemd. De leden zijn Brigitte Holdert en Hanneke van der Meer

Mocht u vragen hebben over de besluiten stuur dan een mailtje naar [email protected]

Wolter Manders
Voorzitter HVB