header2.png header4.png header6.png header12.png header15.png header13.png header10.png header14.png header3.png header11.png header5.png header7.png header9.png header1.png header8.png
Zoeken
Stelling
Stelling: " de nieuwe spelregels "
Handige linksVerslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties

Vernieuwde samenstelling bestuur HVB

15-12-2017
Nieuwsafbeelding
Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen november heeft er een wisseling van enkele bestuursleden plaatsgevonden.

Dank willen we nogmaals uitspreken naar de twee aftredende bestuursleden voor hun werk van de afgelopen jaren:
Arjan van der Burg en Yolinde Pieters.

Hierbij stellen we aan jullie voor, de vernieuwde samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: Wolter Manders
Secretaris: Bram Zwiers
Penningmeester: Sjoerd Bosch
Bestuurslid TC: Patricia van den Kieboom
Algemeen bestuurslid: Joep Biemond
Algemeen bestuurslid: Norman Deitmers

Met sportieve groeten!

Reacties

Hendrik Dammes
Yolinde en Arjan bedankt, nieuwe bestuursleden welkom en succes
Filip Verschoor
Hoop dat de nieuwe leden net zo enthousiast en met hart voor de club aan de slag gaan als de aftredende leden. Succes.
Flora van der Meer
nieuwe bestuursleden toi toi toi. oude bestuursleden hartelijk dank voor jullie werk de afgelopen tijd
Onno Romein
Natuurlijk ook van mijn kant: hartelijk dank aan de afgetreden bestuursleden voor hun inzet voor de vereniging en een hartelijk welkom aan de nieuwe bestuursleden. Twee opmerkingen gaan daarbij:
Onno Romein
1. Het is voor mij persoonlijk zeer speciaal om Joep Biemond in het bestuur te zien, omdat zijn opa (Peter Triebels) van het eerste HVB bestuur deeluitmaakte en
Onno Romein
2. Mag ik het bestuur erop attenderen dat het bestuur, volgens de Statuten, altijd uit een oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste negen meerderjarige leden bestaat.
Bram Zwiers
@Onno, dank voor je opmerkzaamheid. Dat punt is ook aangekaart door het bestuur en besproken tijdens de algemeen leden vergadering jl.
Bram Zwiers
Er zijn afspraken hierover gemaakt en goedgekeurd door de gehele vergadering. Meer info is te lezen in de notulen van de ALV zodra deze gereed zijn om te publiceren.
Onno Romein
Uitstekend Bram. Hartelijk dank voor je toelichting. Heb nog een andere vraag. Met het verschijnen van de nieuwe statuten zijn de oude helemaal van de site verdwenen.
Onno Romein
Kunnen die elders op de site, bijv. onder Historie, weer worden opgenomen om daarmee te voorkomen dat nergens de eerste statuten van de HVB en de namen van het eerste bestuur meer te vinden zijn.

Reageer op het nieuws