header15.png header10.png header3.png header2.png header6.png header12.png header5.png header1.png header9.png header7.png header14.png header8.png header13.png header4.png header11.png
Zoeken
Stelling
Stelling: " de nieuwe spelregels "
Handige linksVerslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties

Rabo Versterkt

Groeien naar een maatschappelijke vereniging
De laatste jaren zijn we flink gegroeid als vereniging. Zo telden we 5 jaar geleden 375 leden, de teller staat nu op 520 leden. De komende jaren willen wij verder groeien, niet zozeer in ledenaantallen, cijfers of getallen. Maar juist samen verder groeien als vereniging, als maatschappelijke vereniging.

HVB wil een open hockeyvereniging zijn waarbij iedereen welkom is, van jong tot oud.Een vereniging die open is naar de buitenwereld, open staat voor nieuwe ideeën, open staat voor samenwerking met andere organisaties en open staat voor nieuwe doelgroepen. Een vereniging waar Bleiswijk e.o. trots op mag zijn.

De kans om als vereniging te groeien is er nu. HVB is geselecteerd voor het ondersteuningstraject ‘Rabo Versterkt’ . Een pilot waarbij de Rabobank en NOC*NSF komende 2 jaar samenwerken aan het versterken en ondersteunen van verenigingen.

Stap 1: 'DNA - avond'Als 1e stap is gestart met een 'DNA' avond. Tijdens deze avond is het 'DNA' van HVB vastgesteld samen met 20 leden. Uit deze en enkele daaropvolgende brainstormavonden kwam een projectvoorstel naar voren waarin wordt beschreven wat voor vereniging we zijn, waar we naar toe willen en welke ondersteuning we hier bij kunnen gebruiken.

Stap 2: Aan de slag met de werkgroep
Na de 'DNA' avond is met een werkgroep van 11 personen elftal verder gebrainstormd over de koers en prioriteiten van HVB voor de komende periode. Deze zijn aan het bestuur voorgelegd die vervolgens een keuze heeft gemaakt. Zo zal onder andere ingezet worden op het versterken van de jongenslijn, het meer betrekken van scholen en ons G/LG hockey 

Stap 3: Intervisie avond met andere verenigingen
Parallel aan de sessies met de werkgroep is gestart met een intervisie traject met 2 andere verenigingen (ATV Berkenrode en RK Deo). Doel van deze sessies is, naast het delen van de kennis, het komen tot een maatschappelijk plan. Hierbij gebruiken we natuurlijk de input van de werkgroep

Stap 4: Implementatie van het maatschappelijk plan
Natuurlijk willen we niet alleen een plan neerleggen... we willen er ook mee aan de slag! Hierbij krijgen we dan ook 4 avonden praktijkondersteuning bij van een 'jongerenwerker' die ons helpt bij het opzetten van de activiteiten die ons voor ogen staat

Meer weten: Lees dan de documentatie:
* Projectvoorstel 'Rabo Versterkt' :  met daarin het 'DNA'van HVB en de planning
* Videopitch HVB aan de Rabobank voor deelname aan 'Rabo Versterkt'
* Beleidsdocument bestuur HVB 2020

Natuurlijk ben je van harte welkom om mee te denken, mee te doen. Want tenslotte.. De maatschappelijke vereniging maken we samen!